Nasza strona korzysta z plików cookie
Serwis w celach prawidłowego funkcjonowania, statystycznych i reklamowych korzysta z plików cookie. Możesz zarządzać plikami cookie z poziomu Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies na naszej witrynie znajduje się w polityce prywatności.

Znajdź sklep w swojej lokalizacji

Projekt budowlany domu – co obejmuje jego dokumentacja

19
03 2020

Każdy kto decyduje się na budowę domu jednorodzinnego najpierw wybiera swój wymarzony dom. Przegląda katalogi z gotowymi projektami lub zleca wykonanie projektu architektowi. Jednak, aby projekt domu złożyć do starostwa powiatowego, musi być odpowiednio przygotowany. Co powinien zawierać projekt budowlany domu?

Projekt budowlany domu jednorodzinnego to znacznie więcej niż prezentacja w katalogu. To zarówno jego bryła i rozkład pomieszczeń, jak i szereg wymiarów, oznaczeń i zapisów, niezbędnych do oceny tego, czy dany projekt jest zgodny z obowiązującymi przepisami – te zmieniły się w 2020 r.

Projekt budowlany zgodnie z nowym prawem

Nowelizacja prawa budowlanego ma na celu zmniejszenie wymagań dotyczących projektów budowlanych. Według nowej procedury projekt budowlany musi zawierać:

  • projekt zagospodarowania działki lub terenu – w jego skład wchodzi usytuowanie obiektu, układ komunikacyjny, a także informacje co do obszaru oddziaływania,
  • projekt architektoniczno-budowlany – zawiera układ przestrzenny, a także wykaz projektowanych rozwiązań technicznych i materiałowych,
  • projekt techniczny – określający rozwiązania instalacyjne i konstrukcyjne, a także charakterystyka energetyczna.

Zmniejsza się również liczba kopii projektu budowlanego – wymagane są trzy (dotychczas obowiązywały cztery). Co ważne, projektu budowlanego nie trzeba będzie w całości dołączać do wniosku o zgłoszenie budowy lub o pozwolenie na budowę. Obowiązek ten dotyczy jedynie projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego. Natomiast projekt techniczny będzie można złożyć dopiero podczas zgłaszania zakończenie robót budowlanych lub składania wniosku o pozwolenie na użytkowanie we właściwym nadzorze budowlanym.

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu to naniesiony na aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową zarys projektowanych obiektów: budynku, szamba, śmietnika, dojazdów, ogrodzenia, a także przebieg sieci uzbrojenia terenu. Nieodłączną częścią projektu są opisy i rysunki przyłączy, np. wodociągowego, elektrycznego, gazowego, kanalizacyjnego. Plan zagospodarowania terenu powinien uwzględniać granice działki (lub terenu) oraz wszelkie istniejące już obiekty. W zależności od warunków zabudowy może być dodatkowo wymagany projekt ogrodzenia lub wjazdu na działkę. W projekcie trzeba opisać wprowadzane ingerencje w środowisko, takie jak wycinki drzew, zabezpieczenia przed naruszeniem wód gruntowych, sposób skierowania wód opadowych.

Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt architektoniczno-budowlany musi zawierać rzuty wszystkich poziomów domu, w tym fundamentów, piwnic oraz dachu, i osobno – jeśli dach jest spadzisty – także więźby dachowej. Niezbędne są przekroje poprowadzone w charakterystycznych miejscach (najczęściej przez schody) oraz wszystkie elewacje. Rysunki podstawowe powinny być sporządzone w skali nie mniejszej niż 1:100, a w przypadku projektu rozbudowy lub adaptacji w skali 1:50. Projekt musi zawierać także rysunki konstrukcji i instalacji wewnętrznych. W części opisowej projektu powinny znaleźć się informacje na temat posadowienia budynku (w tym określenie kategorii geotechnicznej), użytych materiałów, konstrukcji domu oraz istotnych rozwiązań instalacyjnych, warstw przegród z podaniem ich współczynników izolacyjności termicznej, a także charakterystyka energetyczna domu z obliczonym rocznym zapotrzebowaniem na ogrzanie 1 mkw. powierzchni.

W projekcie architektoniczno-budowlanym znajdują się także wszystkie dane liczbowe, takie jak powierzchnia netto domu, kubatura ogrzewana i nieogrzewana. W przypadku rozbudowy lub adaptacji dane liczbowe powinny być podane w zestawieniu pozwalającym porównać stan przed realizacją projektu i po.

Jakie wymagania powinien spełniać projekt budowlany?

Projekt zagospodarowania terenu oraz architektoniczno-budowlany stanowią podstawę pozytywnego zaopiniowania naszego wniosku, dlatego też pod żadnym pozorem nie wolno zaniedbać ich prawidłowego przygotowania. Prawidłowo przygotowany projekt budowlany powinien przede wszystkim być zgodny z lokalnym planem zagospodarowania przestrzennego. Oprócz tego powinien uwzględniać wszelkie dodatkowe wymogi zawarte w decyzji o warunkach zabudowy danego terenu (jej opracowanie spoczywa na barkach odpowiedniej dla obszaru jednostki samorządu).

zdjęcie otwierające: AdobeStock

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.