Nasza strona korzysta z plików cookie
Serwis w celach prawidłowego funkcjonowania, statystycznych i reklamowych korzysta z plików cookie. Możesz zarządzać plikami cookie z poziomu Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies na naszej witrynie znajduje się w polityce prywatności.

Znajdź sklep w swojej lokalizacji

Prąd i woda na placu budowy

14
02 2019

Zanim rozpoczniemy budowę domu, powinniśmy na działkę budowlaną doprowadzić energię elektryczną i wodę. Powinny to być jedne z pierwszych zadań na budowie, gdyż prowadzenie prac budowlanych bez dostępu tych mediów jest niemożliwe.

Doprowadzeniu prądu i wody na plac budowy domu to najtrudniejsze i najbardziej kosztowne prace przygotowawcze. Jeśli media znajdują się na działce lub w drodze gminnej, to dla inwestor znajduje się w bardzo komfortowej sytuacji. Niestety w przypadku, gdy instalacje będą musiały być prowadzone przez teren należący do gminy lub osoby prywatnej, będziemy musieli uzyskać pisemną zgodę właściciela na przeprowadzenie wszelkich prac. Zazwyczaj wiąże się to z wysokimi kosztami i jest czasochłonne. Najczęściej cały proces będzie trwał kilka miesięcy, a może się zdarzyć, że nawet i lat.  

 Prąd z sieci

Aby do naszej działki budowlanej został doprowadzony prąd, musimy w zakładzie energetycznym złożyć odpowiedni wniosek – możemy go pobrać ze stron internetowych operatorów sieci przesyłowych. Podajemy w nim dane właściciela obiektu, charakter inwestycji oraz moc przyłączeniową (ile mocy maksymalnie będziemy pobierać z sieci). Do wniosku dołączamy do tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny, wypis z księgi wieczystej), mapkę (nie jest wymaga mapka geodezyjna do celów projektowych, wystarczy szkic sytuacyjny). Zakład energetyczny ma 14 dni, aby dostarczyć nam warunki przyłączenia, w których opisane są m.in. zakres prac, który musi wykonać operator i inwestor, wielkość zabezpieczenia przedlicznikowego, rodzaj układu pomiarowo-rozliczeniowego i jego lokalizacja oraz miejsce dostarczania energii. Powinniśmy również dostać projekt umowy przyłączenia do sieci z terminem wykonania przyłącza i wysokością opłat za prace wykonane przez operatora. Po podpisaniu umowy zakład energetyczny przystępuje do wykonania dokumentacji projektowej i prac budowlanych. Dopiero po wykonaniu przyłącza podpisujemy z zakładem energetycznym umowę sprzedaży energii elektrycznej. Realizacja takiego zasilania może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy, najszybciej wykonane zostanie przyłączenie placu budowy poprzez przyłącze tymczasowe. Wykonuje je na nasz koszt zakład energetyczny z linii napowietrznej lub kablowej. Najczęściej jest to zwykła rozdzielnica budowlana zamontowana na słupie energetycznym, od której prowadzony jest kabel na plac budowy.

Prąd z agregatu

Z rozpoczęciem budowy domu nie musimy czekać kilka miesięcy zanim zakład energetyczny umożliwi nam odbiór energii elektrycznej. Prąd na plac budowy możemy dostarczyć dzięki agregatowi prądotwórczemu. Chociaż nie są to tanie urządzenia, jednak umożliwiają przeprowadzenie prac związanych z budową domu, gdy budowa przyłącza elektrycznego się przedłuża. Decydując się na kupno agregatu, warto poszukać oferty odsprzedaży tych urządzeń. W przypadku, gdy będziemy go potrzebowali przez krótki czas, to korzystniejsze może okazać się jego wypożyczenie – za 1-3 dni zapłacimy ok. 120 zł. 

 Woda na placu budowy

Wodę możemy pozyskać na dwa sposoby. Pierwszym jest wykopanie studni. Takie rozwiązanie nie wymaga uzyskania pozwoleń ani uiszczenia opłat. Pamiętajmy jednak, że woda pochodząca ze studni najczęściej jest zanieczyszczona – aby można było z niej korzystać, konieczny będzie zakup filtrów. Większość inwestorów decyduje się na przyłączenie się do sieci wodno-kanalizacyjnej. Pierwszym krokiem jest wystąpienie z wnioskiem o wydanie warunków technicznych budowy przyłącza wodociągowego w lokalnym zakładzie wodno-kanalizacyjnym. Do wniosku dołączmy dokument potwierdzający prawo własności działki i mapę do celów projektowych z naniesionym planowanym przyłączeniem. Przedsiębiorstwo wodne określa, czy jest możliwość doprowadzenia wody oraz miejsce i techniczne aspekty budowy łącza, a także zakres ewentualnej, niezbędnej rozbudowy sieci wodociągowej. Dalsze działania zależą od gminy czy miasta, w którym znajduje się nasza działka budowlana. Zdarza się, że całość procesu prowadzi zakład wodociągowy. Są jednak gminy, w których zakłady wodociągowe ograniczają się wyłącznie do polecenia projektantów i wykonawców, pozostawiając formalności i koordynację procesu przyłącza w całości inwestorowi. W takim przypadku inwestor zleca projektantowi z uprawnieniami do projektowania sieci i instalacji wodno-sanitarnych wykonanie projektu technicznego przyłącza na podstawie wydanych warunków. Ostatnia nowelizacja zniosła obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę przyłączy wodnych. Zamiar budowy wystarczy zgłosić w starostwie powiatowym i jeśli w ciągu 30 dni urząd nie zgłosi zastrzeżeń, można przystąpić do prac. Do zgłoszenia oprócz projektu przyłącza należy dołączyć projekt zagospodarowania działki uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw bezpieczeństwa przeciwpożarowego, uzgodnienie wydane przez Zespół Uzgodnień Dokumentacji i ewentualne zgody właścicieli nieruchomości, przez które będzie przebiegać przyłącze. Gdy przyłącze zostanie wykonane, przed zasypaniem wykopów inwestor zgłasza w zakładzie wodociągowym gotowość odbioru z jednoczesnym złożeniem wniosku o złączenie przyłącza z siecią. Zakład wodociągowy dokonuje odbioru przyłącza i montuje wodomierz. W tym momencie inwestor zleca geodecie powykonawczą inwentaryzację przewodów i przywraca stan nawierzchni do takiego, jaki był przed budową przyłącza. Ostatnią czynnością jest zawarcie umowy podpisanie umowy o zaopatrywaniu nieruchomości w wodę z zakładem wodociągowym.

Zdjęcia: Fotolia.com, Pixabay.com

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.