Podwyższanie ścianki kolankowej na poddaszu

Najczęstszą zmianą, dokonywaną podczas budowy domu jest podwyższenie ścianki kolankowej. Czy można jednak dowolnie zmieniać jej wysokość? I tak, i nie. Wszystko zależy, przede wszystkim, od konstrukcji domu.

10
08 2016

Zanim zdecydujemy się na podwyższenie ścianki kolankowej, powinniśmy skontaktować się z konstruktorem, ponieważ takie zmiany wymagają ponownych obliczeń. Niepoprawnie wykonane lub zbyt wysokie ściany kolankowe oddziaływują niekorzystnie na konstrukcję domu i jego bryłę – dach wpływa na obciążenia domu, szczególnie na jego ściany zewnętrzne i fundamenty. Poza tym taka zmiana ma wpływ także na styl oraz ogólny wygląd budynku.

Projekt zamienny

Ścianka kolankowa to zewnętrzna ściana konstrukcyjna nad stropem pełnej kondygnacji. To właśnie na niej opiera się ciężar więźby dachowej i pokrycia. Do tego dochodzi jeszcze ciężar materiałów termoizolacyjnych i okładzin wykończeniowych użytych podczas adaptacji poddasza. Dlatego podwyższenia ścianki kolankowej nie wolno wykonywać samodzielnie – potrzebny jest projekt zamienny, który powinien wykonać uprawniony inżynier konstruktor. Muszą w nim się znaleźć nowe przeliczenia, zestawienia i rysunki z opisem czy detalami wykonania. Ogóle przepisy dopuszczają zmianę wysokości ścianki kolankowej, ale i w tym przypadku niezbędny będzie projekt zamienny. Bez wpływu na bryłę czy wygląd domu możemy podnieść ścianę kolankową do 30 cm – czyli o około jedną warstwę elementów murowanych. Warstwę tę wykonujemy z pustaków o wysokości 30 cm, a dla pustaków o wysokości 20 czy 25 cm, uzupełniamy ją betonem lub elementami z cegły pełnej.

Na co zwrócić uwagę?

Podwyższenie ścianki kolankowej powoduje zmianę zestawiania materiałów, szczególnie na ściany zewnętrzne i wysokość słupów przy więźbie. Jeśli na poddaszu przewidziane są ściany działowe, to zmienią się ich wymiary oraz liczba warstw ścian murowanych. Zmieni się także ilość betonu oraz zbrojenia dla dodatkowych wzmocnień. Należy także zwrócić uwagę na poziomy dolnych i górnych linii okien elewacyjnych i dachowych oraz drzwi. Zmianie ulegną również poziomy posadowienia murłaty, razem z podwyższeniem wieńca, poziomy płatew, czy poziom okapów i kalenic na dachu. Podwyższenie ściany kolankowej powoduje zwiększenie wielkości pomieszczeń na poddaszu, a co jest z tym związane zwiększa się zapotrzebowanie na moc cieplną. Musimy zatem sprawdzić, czy moc zaprojektowanych grzejników i kotła nie będą za małe.  Pamiętajmy także, aby podwyższając ściankę nie przekroczyć dozwolonej wysokości domu od poziomu terenu. Odpowiedni zapis często znajduje się w planach zagospodarowania przestrzennego lub w warunkach zabudowy dla działki. .

Jak zmieni się wygląd domu?

Podwyższenie ścianki kolankowej wpłynie na wygląd domu. I chociaż wysoka ścianka kolankowa poprawi komfort korzystania z poddasza, to jednak może zburzyć zaprojektowany  wcześniej architektoniczny ład. Nasz dom straci proporcje i będziemy musieli ponieść większe koszty, aby poprawić jego wygląd zewnętrzny. Architekt powinien zaproponować ewentualne korekty, które zamaskują zmiany, np. wydłużenie okapów lub wykończenie górnej części elewacji z drewna czy innego materiału.   

Podwyższenie poddasza jest dobrym rozwiązaniem w domach niskich i rozłożystych, o dużym kącie nachylenia połaci dachowych. Natomiast nie zalecane jest w budynkach wąskich, wysokich, z łagodnym spadkiem dachu.

 

.

 

© 2014 Grupa PSB Handel S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.