Nasza strona korzysta z plików cookie
Serwis w celach prawidłowego funkcjonowania, statystycznych i reklamowych korzysta z plików cookie. Możesz zarządzać plikami cookie z poziomu Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies na naszej witrynie znajduje się w polityce prywatności.

Znajdź sklep w swojej lokalizacji

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – formalności i lokalizacja

08
01 2019

Przydomowa oczyszczalnie ścieków, nie może być zlokalizowana w przypadkowym miejscu. Należy przestrzegać wytycznych, dotyczących jej umiejscowienia, m.in. względem granicy działki, okien i drzwi zewnętrznych budynku oraz studni wody pitnej.

Lokalizację przydomowej oczyszczalnie ścieków na terenie działki przeznaczonej pod zabudowę określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przydomowa oczyszczalnia ścieków powinna być zainstalowana z uwzględnieniem zawartych w nim wytycznych.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – lokalizacja

Najistotniejszym kryterium decydującym o usytuowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków jest odległość od ujęć wody. Osadnika gnilnego nie należy montować w odległości mniejszej niż 15 m od najbliższej studni. Odległość drenażu rozsączającego od ujęć wody powinna wynosić co najmniej 70 m (30 m jeśli ścieki zostały oczyszczone biologicznie), a poziom wód gruntowych musi się znajdować na głębokości 1,5 m poniżej drenów rozsączających. Zachowanie takich odległości jest uwarunkowane możliwością przedostania się mikroorganizmów chorobotwórczych do ujęć wody. Co ważne, powyższe odległości dotyczą wszystkich studni wody przeznaczonych do spożycia przez ludzi – zarówno na działce, na której ma być zlokalizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków, jak i na sąsiednich działkach. Ponadto odległość osadnika, z którego składa się przydomowa oczyszczalnia ścieków (przy zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej, rekreacji indywidualnej) od granicy działki i drogi publicznej powinna wynosić minimum 2 m, od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Odległość ta powinna być nie mniejsza niż 5 m (w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi). Odległość lokalizacji rowów filtracyjnych i pól drenażowych powinna wynosić 30-70 m od studni, 2 m od granicy sąsiedniej działki, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego.

Przydomowa oczyszczalnie ścieków – inne ważne odległości

Ponadto, zgodnie z rozporządzeniami branżowymi istnieje szereg przepisów nakazujących zachowanie odpowiednich odległości od przydomowej oczyszczalni ścieków. I tak od:

  • kabli telekomunikacyjnych – minimum 1 m,
  • przyłącza gazowego – minimum 0,5-3 m (w zależności od daty wybudowania przyłącza),
  • kabli elektrycznych – minimum 1,5 m,
  • wodociągu  – minimum 1,5 m.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków powinna również zostać zlokalizowana w taki sposób, aby element odprowadzający ścieku oczyszczone do wód powierzchniowych lub do ziemi był odsunięty od kąpielisk praz plaż publicznych minimum 1000 m. Zabronione jest odprowadzania ścieków bezpośrednio do wód stojących lub wód podziemnych.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków a rośliny

Przydomowa oczyszczalnia ścieków musi być odsunięta od roślin z rozbudowanym systemem korzeniowym (np. drzewa czy duże krzewy) minimum 3 m. Dlaczego? Korzenie takich roślin zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia odprowadzającego ścieki do grunty (m.in. drenaż rozsączający czy studnia chłonna), dzięki związkom azotu i fosforu zawartych w ściekach oczyszczonych będą szybko migrowały w pory gruntu systemu rozsączającego. Skutkować to będzie spadkiem skuteczności odprowadzanie ścieków oczyszczonych do gruntu oraz ryzykiem podtopienie całego systemu. W przypadku rurowego drenażu rozsączającego, korzenie uszkodzą geowłókninę chroniącą drenaż i przemieszczając się wewnątrz rury zablokują otwory przeznaczone do odprowadzania ścieków. W skrajnych przypadkach korzenie (w dłuższej perspektywie) mogą uszkodzić plastikowe zbiorniki. Będą także utrudnieniem podczas prac ziemnych np. w przypadku naprawy systemu.

Przydomowa oczyszczalnia – od czego zacząć?

Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków wiąże się z kilkoma formalnościami. Przede wszystkim, należy pobrać z Wydziału Geodezji i Kartografii mapę do celów projektowych, w trzech egzemplarzach. Trzeba też uzyskać decyzję o warunkach zagospodarowania przestrzennego działki na przydomową oczyszczalnię ścieków, z podaniem sposobu odprowadzania ścieków oczyszczonych. Należy również wykonać ekspertyzę geologiczną, która pozwoli ustalić przesiąkliwość gruntu, poziom wód gruntowych i dobrać odpowiednią metodę oczyszczania ścieków. Kolejny krok to opracowanie dokumentacji technicznej na bazie opinii geologicznej i uzyskanie pozwolenia na budowę oraz eksploatację w odpowiednim urzędzie, jeśli zachodzi taka konieczność.

Zdjęcia: Fotolia.com, Kan-eko

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.