Znajdź sklep w swojej lokalizacji

Jak zbudować szczelny dom?

Bez szczelnej obudowy budynku, wysiłki w zmniejszeniu strat ciepła, takie jak właściwa termoizolacja czy zapobieganie mostkom cieplnym, nie przyniosą pełnych rezultatów.

02
12 2016

Szczelność powietrznato cecha materiału budowlanego, części budowli lub obudowy budynku, która całkowicie zapobiega przepływowi przez nią powietrza lub też umożliwia go w bardzo małym zakresie. Warstwa szczelna powietrznie jest zlokalizowana przeważnie po wewnętrznej stronie ocieplenia, zmniejsza ona przepływ powietrza przez część budowli w kierunku od zewnątrz do pomieszczenia i odwrotnie (zapobiega stratom ciepła i kondensacji wskutek konwekcji). Zwykle funkcjonuje wspólnie z warstwą hamującą dyfuzję. Innymi słowy: szczelność powietrzna zapobiega przewiewaniu konstrukcji w poprzek, a wiatroszczelność wzdłuż (definicja według normy DIN 4108-7).

Jak zapobiegać nieszczelnościom?

Zapobieganie nieszczelnościom wymaga dużej uwagi na wszystkich etapach budowy – na etapie projektu, przy doborze materiałów budowlanych i wykończeniowych oraz podczas przeprowadzania prac wykonawczych.

· Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane. Źródłem nieszczelności są zaprawy murarskie, jeśli pozostawimy je bez uszczelnienia. Tynk wewnętrzny pozwala wyeliminować ten rodzaj nieszczelności. Tynkując ściany, eliminujemy również nieszczelności, które powstały na skutek połączeń konstrukcyjnych w ich obrębie.

· Materiały termoizolacyjne. Wełna mineralna oraz styropian, czyli najpopularniejsze materiały izolacyjne, są nieszczelne. W konstrukcjach lekkich, takich jak ocieplenie poddasza czy ściana zewnętrzna szkieletowa, pokrywamy je od strony wewnętrznej paroizolacją (folią paroszczelną).

· Stolarka okienna i drzwiowa. Szczelność montażu zapewniają specjalne taśmy paroszczelne, które przykleja się do ram jeszcze przed wstawieniem okien.

· Folie paroprzepuszczalne, perforowane. Są stosowane jako folie wstępnego krycia, układane na krokwiach – ponieważ nie chronią one dachu przed infiltracją zimnego powietrza, konieczne jest ułożenie folii paroszczelnej.

Materiały i systemy uszczelniające

Każda z przegród zewnętrznych, czyli dach, ściany oraz fundamenty muszą być

wykończone od wewnątrz materiałami odpowiedzialnymi za szczelność.

· Tynki wewnętrzne – tworzą ciągłą wielkopowierzchniową powłokę uszczelniającą.

· Beton i żelbet – jako materiały paroszczelne wymagają paroizolacji,  natomiast ich połączenie z materiałami paroszczelnymi zabezpieczającymi inne sąsiadujące powierzchnie, trzeba uszczelnić.

· Masy uszczelniające – służą do elastycznego uszczelniania zapraw, fug oraz połączeń między arkuszami folii na zakład.

· Folie paroszczelne – montowane od wewnątrz przegrody, np. dachu, służą do uszczelniania konstrukcji lekkich.

· Folie zbrojone – membrany dachowe z siatką polipropylenową poprawiającą wytrzymałość.

· Płyty OSB, twarde płyty drewniane – służą do uszczelniania konstrukcji lekkich, np. poddasza.

· Paroszczelne taśmy klejące – jednostronne stosuje się do połączeń na zakład arkuszy folii lub betonu z tynkiem, dwustronne do połączeń arkuszy folii na styk.

· Listwy startowe tynkowe, listwy dociskające – używa się ich do połączenia konstrukcji betonowych z tynkiem.

· Łaty dociskowe – stosuje się je jako wzmocnienie materiałów paroszczelnych.

· Elastyczne kołnierze uszczelniające – używa się ich do uszczelniania miejsc o dużych powierzchniach, np. okien dachowych.

· Taśmy butylowo-kauczukowe – stosuje się je do połączenia folii paroszczelnych.

· Rozprężne taśmy piankowe – to elastyczne taśmy do uszczelniania połączeń konstrukcyjnych.

Taśmy akrylowe – doskonale dopasowują się do sztywnych i nieregularnych powierzchni, zapewniając wysoką wytrzymałość i szczelność połączenia.

 

© 2014 Grupa PSB Handel S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.