Znajdź sklep w swojej lokalizacji

Czy ziemię po wykopie można wykorzystać do zakładania ogrodu?

Dla wielu osób ziemia z wykopów na budowie to uciążliwy kłopot. Zanim ją wywieziemy sprawdźmy, czy nie przyda się na naszej posesji.

25
07 2016

Zastosowanie gleby wydobytej podczas wykonywania wykopów pod budowę nieruchomości zależy od jej jakości. Każdy rodzaj gruntu znajdzie swoje przeznaczenie. Projektując zwłaszcza duży ogród może okazać się, że do ukształtowania terenu i zrealizowania zamysłu architekta będzie nam niezbędny dodatkowy transport podłoża. Dlatego zanim zdecydujemy się oddać lub wywieźć ziemię z wykopu, zobaczmy jakie może mieć zastosowanie.

Ocena stanu gruntu

Ziemia z wykopów może być częściowo żyzna, ale najczęściej bywa piaszczysta, zawiera kamienie, grudy, nierzadko gruz, żwir oraz śmiecie. Na różnych pokładach wykopów będzie różny grunt. Warto wyselekcjonować jego partie i użyć w różnych miejscach, w zależności od potrzeb. Wierzchnia warstwa podłoża na terenie zielonym to najczęściej żyzna gleba próchnicza. Jej grubość to około 30 cm. Najlepiej zsunąć ją spychaczem na pryzmę, zanim rozpoczną się prace budowlane. Jeśli jest zanieczyszczona odpadkami, musimy je najpierw wygrabić i usunąć. Garść oczyszczonej ziemi warto zgnieść, aby ocenić jej jakość. Gdy rozpada się, oznacza że jest piaszczysta, gdy daje się formować jest żyzna. Piaszczysta przyda się na podmokłym i torfowym terenie, żyzna będzie idealna do stworzenia aranżacji zieleni i założenia trawnika. To najcenniejsza część wykopu. 
Gleba zanieczyszczona, szara, pełna grud to najczęściej martwica glebowa, która nie nadaje się dla roślin, za to przyda się w innym celu.

Martwica glebowa

Znajdujący się pod wartościową warstwą humusu grunt, jest jałowy i nie przyda się pod uprawy, ale doskonale sprawdzi się przy formowaniu skarp pod taras, wzniesień i skalniaków. Usypane z niego wały osłonią od wiatru, czy odgrodzą od ruchliwej ulicy. Pozwolą też zniwelować duże różnice poziomów i nieatrakcyjne dysproporcje na mało efektownym pod tym względem terenie.  Jeśli martwica ma strukturę gliniastą, będzie dokonała jako warstwa podłoża do stworzenia oczka wodnego. Aby na ukształtowanym z jałowego podłoża terenie urosła choćby trawa, konieczna jest radykalna poprawa jego jakości i rekultywacja gruntu. Można nawieźć żyznej ziemi lub udoskonalić podłoże z wykopu, stosując duże ilości kompostu, obornika albo zielonych nawozów. Konieczne będzie przekopanie terenu, dotlenienie i ewentualne odchwaszczenie. Niezbędne będą też odżywki dla roślin.

Żwir, kamienie i gruz

Warstwy ziemi z wykopu zawierające skamieliny lub gruz doskonale będą nadawały się na utwardzenie terenu. Przydadzą się podczas budowy tarasu na gruncie, podjazdu, ścieżek ogrodowych, budowy ogrodzenia, czy stawiania fundamentów małej architektury ogrodowej. To doskonałe surowce na różnego rodzaju podbudowę. Żwir, kamienie i gruz to również materiały potrzebne przy tworzeniu odwodnienia na posesji i drenażu dla roślin. Będą za to wdzięczne zwłaszcza odmiany górskie, które potrzebują takiego podłoża dla zdrowego wzrostu. Na podmokłym terenie materiały te pozwolą stworzyć studnię chłonną, czyli wypełniony np. gruzem dół, zbierający wodę gruntową. Znajdzie ona zastosowanie również na innych posesjach, gdyż przydaje się do szybkiego odprowadzania wody opadowej z systemu rynnowego i nawierzchni.

Ponadto gruz pozwoli zrealizować marzenia o wzniesieniach, gdyż jego fragmenty o ostrych krawędziach klinując się wzajemnie, zapobiegają osuwaniu się skarp. Z drugiej strony kamienie czy żwir pozwolą na wyrównanie terenu, zwłaszcza zniszczonego przez ciężki sprzęt budowlany. Wystarczy tak zdewastowaną płaszczyznę pokryć nawierzchnią lub ziemią w miejscu, gdzie ma powstać trawnik.

Czy artykuł był przydatny?

Dziękujemy. Podziel się swoją opinią.

Czy możesz zaznaczyć kim jesteś?

Dziękujemy za Twoją opinię.