Procedura przystąpienia do Grupy

Kandydat ubiegający się o przystąpienie do Grupy PSB pod kątem uruchomienia marketu MRÓWKA lub Mini-MRÓWKA jest zobowiązany wypełnić procedurę przyjęć dla nowych Akcjonariuszy. W tym celu konieczne jest przejście następujących kroków:

1. Weryfikacja lokalizacji przyszłej inwestycji.

Proponowana lokalizacja zostanie zweryfikowana przez Regionalnego Pełnomocnika Zarządu oraz Dyrektora ds. Rozwoju. Po zatwierdzeniu lokalizacji następuje weryfikacja finansowa inwestora.

2. Weryfikacja kondycji finansowej firmy.

Kandydat jest zobowiązany do przedstawienia swoich wyników finansowych za ostatnie 3 lata (jeśli prowadził działalność) oraz wskazania do weryfikacji zabezpieczeń pod swoje przyszłe zobowiązania wobec Grupy PSB. Grupa akceptuje tylko zabezpieczenia, tzw. „twarde”, tj.: wpis na hipotekę lub gwarancje bankowe.

3. Przygotowanie dokumentów dla Zarządu Firmy i Rady Nadzorczej

Kandydat wraz z Pełnomocnikiem wypełnia ankietę, dotyczącą profilu działalności firmy, asortymentu, posiadanych nieruchomości, struktury klientów, planów rozwojowych itp. oraz dołącza wyniki finansowe. W przypadku, kiedy nie prowadził działalności, przedstawia założenia swojej propozycji.

4. Akceptacja Kandydatury przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.

5. Podpisanie deklaracji wykupienia akcji Grupy PSB S.A.

Kandydat jest zobowiązany wykupić pakiet 10 akcji po podpisaniu Umowy Partnerskiej, a następnie w ciągu roku uzupełnić ten pakiet o kolejne 10 akcji w przypadku Mini-Mrówek o powierzchni 500 mkw. – 800 mkw. oraz o 40 akcji w przypadku Mrówek o powierzchni powyżej 800 mkw.

6. Podpisanie Umowy Partnerskiej.

7. Wizyta w Centrali Grupy PSB. 

Podczas wizyty Kandydat spotka się z:

  • Zarządem Firmy.
  • Dyrektorem Działu Rozwoju i Merchandiserem prowadzącym, którzy omawiają proces przygotowanie sklepu do otwarcia.
  • Szefem Działu Kontroli Należności, celem omówienia szczegółów dotyczących zabezpieczeń.
  • Dyrektorem Działu Mrówek, celem omówienia zasad współpracy z dostawcami oraz programu komputerowego.
  • Wizyta w sklepach własnych Centrali oraz w Centrum Logistycznym.

8. Wizyta merchandisera u Partnera i praca nad layoutem sklepu. 

9. Szkolenia dla właścicieli i pracowników przyszłych sklepów PSB Mrówka,  w tym dostęp do zasobów wewnętrznych Centrali  PSB.

10. Regałowanie, towarowanie i przygotowanie sklepu do otwarcia, zgodne z harmonogramem otwarcia.

Cała procedura przystąpienia do Grupy PSB S.A. może trwać od kilku tygodni do paru miesięcy. 

© 2014 Grupa PSB Handel S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.