Jak zabezpieczyć istniejącą roślinność na czas budowy domu?

Plan ogrodu powinien powstać równocześnie z planem domu. Tylko wtedy będziemy mogli podjąć decyzję, które posadzone wczesniej rośliny wymagają ochrony na czas budowy.

10
08 2016

Drzewa i krzewy rosnące na naszej działce budowlanej to skarb – są podstawą naszego przyszłego ogrodu i decydują o urodzie posesji. Dlatego podczas budowy powinniśmy je chronić i zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, a przecież nie trudno o nie na budowie. 

Drzewa na budowie, a prawo

Obowiązek zabezpieczenia roślinności na okres prowadzenia prac budowlanych określają przepisy:

· art. 82 Ustawy o ochronie przyrody z 16.04.2004 r. – „Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenie zieleni lub w zadrzewieniu powinny być wykonane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom”;

· rozdz. 3 art. 22 Ustawy Prawo budowlane mówi, że obowiązek zabezpieczenia środowiska przyrodniczego na czas robót spoczywa na wykonawcy. Jednak inwestor powinien sprawować kontrolę nad sposobem realizacji prac. Zniszczenie lub wyraźne pogorszenie kondycji zdrowotnej drzew może skutkować nałożeniem na wykonawcę przez Wydział Ochrony Środowiska kary pieniężnej.

Osłona pni

Aby podczas budowy domu ochronić drzewa przed uszkodzeniami, należy owinąć ich korzenie słomą lub miękką tkaniną, a następnie obłożyć deskami i obwiązać drutem. Możemy także wokół pnia zbudować osłony z desek. Pień powinno się oszalować do osadzenia pierwszych gałęzi, a jeśli nie jest to możliwe minimum do wysokości 1,7 m. Natomiast w przypadku robót krótkotrwałych, np. układania nawierzchni, rośliny zabezpieczmy folią, najlepiej wykorzystać przezroczystą folię perforowaną.

Zabezpieczenie koron drzew

Zabezpieczenia wymagają także zwisające gałęzie drzew i krzewów – podpieramy je lub podwiązujemy. Nie usuwajmy ich, ponieważ na ich odrost będziemy musieli długo czekać. Dla koron drzew (szczególnie zimozielonych) niebezpieczne są pozostałości tynku, farby lub gruzu, które spadając w dół, osiadają na nich, utrudniając ich asymilację. Rośliny na okres prac tynkarskich powinniśmy zabezpieczyć stosując na rusztowaniu od strony korony drzew siatkę lub folię przeciwdziałającą opadaniu resztek na podłoże.

W trosce o korzenie

Wykopy ziemne należy przeprowadzić w tzw. nienaruszalnej strefie korzeni drzewa. Wyznaczamy ją na podstawie obrysu korony, powiększając go o 1-2 m lub doliczając do wielkości średnicy korony ok. 20%. Gdy na budowie jest mało miejsca, ochroną obejmujemy  pole w kształcie kwadratu o wymiarach 4 x 4 m, z pniem zlokalizowanym w centrum. Pozwoli to zabezpieczyć przed uszkodzeniem chociaż główne korzenie szkieletowe. W pobliżu korzeni drzew prace powinniśmy wykonywać ręcznie, w ten sposób zmniejszamy ryzyko poszarpania korzeni. Szczególnie niebezpieczne jest uszkodzenie korzeni grubszych niż 2 cm, bo to one utrzymują drzewo w ziemi – jeśli ich urazy są poważne, mogą spowodować przewrócenie się drzewa. Uszkodzone korzenie powinniśmy od razu przyciąć ostrym narzędziem – usuwamy wówczas całą chorą część. Powierzchnię cięcia wygładzamy i zabezpieczamy impregnatem, aby do korzeni nie wniknęły grzyby powodujące rozkład drewna. Pamiętajmy, że ilość cięć większa niż 20% ich objętości stanowi zagrożenie dla drzewa i w skrajnych przypadkach może to skutkować jego obumarciem. 

Najlepiej tak prowadzić prace, by korzenie były jak najkrócej odsłonięte. Najmniej niebezpieczne są roboty przeprowadzone jesienią, już po opadnięciu liści, natomiast najbardziej groźne latem (może dojść do przesuszenia korzeni) oraz zimą (korzenie przemarzają).     

Czyste podłoże

Wpływ na kondycję roślin ma także sposób przechowywania materiałów budowlanych. Cement, kruszywa, paliwa, lepiszcze powinniśmy składować minimum 10 m od pni drzew. Szczególnie niebezpieczne są materiały sypkie, ponieważ wypłukiwane przez deszcze docierają w głąb podłoża. W strefie korzeniowej lepiej nie składujmy także stali i ciężkich elementów konstrukcyjnych, gdyż mogą one zniszczyć korzenie znajdujące się przy powierzchni.

© 2014 Grupa PSB Handel S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.