Jak przechowywać materiały na placu budowy?

Zakup materiałów budowlanych to nie wszystko. Musimy jeszcze zadbać o ich bezpieczne składowanie na placu budowy. Najczęściej nie wykonujemy sami tych czynności, jednak dobrze wiedzieć, na co zwrócić uwagę, aby nasze cenne materiały były bezpieczne.

05
10 2016

Materiały budowlane powinniśmy składować tylko w wyznaczonych do tego celu miejscach.Przede wszystkim podłoże musi być odpowiednio przygotowane – powinno być równe, utwardzone i odwodnione, aby zapobiec przestojom wody w miejscy składowania. Do wyrównania terenu najlepiej użyć materiałów, które pozwalają na łatwe przesiąkanie wody do gruntu. Teren powinien być także przewiewny, aby zapewnić dobrą wentylację składowanych materiałów. Niedopuszczalne jest opieranie składowanych materiałów o parkany, budynki, słupy linii napowietrznych. Podczas składowania powinniśmy zachować minimum 0,75 m od ogrodzeń lub zabudowań i 5,0 m – od stałego stanowiska pracy.

Gdzie składować materiały budowlane?

Sposoby magazynowania poszczególnych materiałów i wyrobów budowlanych zależą od ich wrażliwości na wpływy atmosferyczne (temperatura, nasłonecznienie, wilgotność itp.).  

Na placach budowy dominują stanowiska otwarte. Są to place składowe, przeznaczone do magazynowania materiałów, które nie wymagają zabezpieczenia przed wpływami atmosferycznymi.

Niektóre materiały muszą być osłonięte przed opadami atmosferycznymi i promieniami słońca, ale nie wymagają przechowywania w określonej temperaturze lub wilgotności. W takim przypadku na placu budowy powinien pojawić się magazyn półzamknięty. Jego rolę mogą pełnić wiaty, plandeki, przykrycia z blachy falistej lub tworzyw sztucznych.  

Jednak znaczna część materiałów budowlanych wymaga przechowywania w magazynach zamkniętych. Za magazyn może posłużyć szopa z drewna, która już znajduje się na placu budowy czy piwnica, pod warunkiem, że jest dobrze izolowana, wentylowana, nie panują w niej temperatury ujemne i nie jest zawilgocona. Magazyny warto wyposażyć w przegrody, półki, drabiny, wózki ręczne i inny sprzęt, ułatwiający utrzymanie porządku. Co ważne, magazyny zamknięte powinny odpowiadać warunkom bhp i sanitarnym ustalonym przez Państwowy Nadzór Budowlany w porozumieniu z Ochroną Przeciwpożarową i Inspekcją Sanitarną. 

Wymagania dotyczące składowania materiałów budowlanych

Producenci materiałów szczegółowo określają sposób składowania materiałów budowlanych oraz materiałów chemicznych. Stosowanie się do tych zasad ma na celu zachowanie materiałów w nienaruszonym stanie, bezpieczeństwo pracowników oraz wszystkich osób przebywających na placu budowy lub w jego pobliżu.

 • Cement – cement w workach należy przechowywać w magazynach suchych, zamkniętych, w stosach do 10 warstw. Minimalna odległość od ściany wynosi 15 cm. Materiały workowane układamy krzyżowo. Powierzchnia składowania powinna być wyprowadzona ponad poziom terenu na 15-20 cm.
 • Gips – składujemy w pomieszczeniach zamkniętych, suchych w  odległości od ścian zewnętrznych 0,5 m, w stosach ułożonych krzyżowo do 10 worków.
 • Kruszywa budowlane, np. piasek, pospółka, żwir – składujemy je w  pryzmach z zachowaniem kąta naturalnego usypu tych materiałów. Powinniśmy zapewnić im wyrównane podłoże – najlepsze jest betonowe.  
 • Cegły i pustaki ceramiczne – przechowujemy na wyrównanym i utwardzonym gruncie. Te przywiezione luzem układamy w stosy do wysokości 2,5 m, a na paletach – jednowarstwowo.
 • Pustaki ceramiczne stropowe – najlepiej układać je na paletach warstwami do wysokości 1,5 m.
 • Elementy ścienne i stropowe wapienno-piaskowe – składujemy na paletach ustawianych w dwóch warstwach lub luzem, układamy je w stosy do wysokości 2 m.
 • Elementy ścienne i stropowe z betonu komórkowego – przechowujemy pod wiatą na paletach. Przy ręcznym składowaniu maksymalna liczba warstw to 8, warstwy powinny się krzyżować.  
 • Materiały prefabrykowane betonowe – materiały wielkowymiarowe składuje się na podkładach lub kozłach, oddzielając je od siebie przekładkami z miękkiego materiału, np. płyty pilśniowej.
 • Wełna mineralna – przechowuje się ją w magazynach zamkniętych, wentylowanych. Worki układa się warstwami do wysokości 3 m, wyższe układanie może powodować niekorzystne sprasowanie.
 • Okna i drzwi. Składujemy je w pozycji pionowej w miejscu nie narażonym na działanie promieni słonecznych oraz wysokiej temperatury. Powinny być przełożone tekturą lub filcem i zabezpieczone drewnianymi łatami przed osuwaniem.
 • Dachówki ceramiczne i cementowe – układamy rzędami w 2-5 warstwach w stosie po 250 sztuk. Poszczególne warstwy trzeba oddzielić drewnianymi przekładkami lub słomą i chronić przed deszczem, np. folią. Przy składowaniu dłuższym niż 6 tygodni w porze jesienno-zimowej trzeba je zabezpieczyć folią.
 • Blachodachówka – ofoliowane pakiety blachy najlepiej składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, na podporach o szerokości minimum 10 cm i wysokości 20 cm, rozmieszczonych maksymalnie co 1 m. Możemy składować paczki jedna na drugiej (maksymalnie po 3 paczki), ale pod warunkiem, że przełożymy je listwami.
 • Papy asfaltowe (bitumiczne) – rolki najlepiej składować jednowarstwowo w pozycji pionowej w magazynie zamkniętym.

© 2014 Grupa PSB Handel S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.