Ile trwa budowa – harmonogram budowy domu

Aby prace związane z budową domu przebiegały szybko, sprawnie i bez zakłóceń, należy wykonać harmonogram budowy. Najlepiej jego wykonanie zlecić osobie reprezentującej nas na budowie, np. kierownikowi budowy czy inwestorowi nadzoru.

05
10 2016

Harmonogram budowy to plan prac niezbędnych do wykonania na danym etapie budowy. W bardziej szczegółowym wariancie prace rozpisuje się wraz z ich ilością, którą podaje się w odpowiednich jednostkach, np. liczba m2 ścian do wymurowania czy liczba okien do zamontowania. Może dotyczyć całego okresu budowy lub być podzielony na poszczególne etapy: stan zerowy, stan surowy otwarty i stan zamknięty. W zależności od etapu prac, rozpisany jest na poszczególne dni lub tygodnie. Oprócz czasu trwania robót zaznacza się na nim niezbędne przerwy technologiczne. Harmonogram jest bardzo ważny przy planowaniu kolejności wykonywanych prac i dostaw materiałów budowlanych. Pokazuje bowiem, jak układają się zależności pomiędzy poszczególnymi etapami. Z harmonogramu wynika czas zatrudnienia każdej z ekip, możemy na nim tez zaznaczyć dni wizyt inspektora nadzoru, termony dostarczenie materiałów, daty odbioru poszczególnych etapów budowy, wreszcie, dokładną datę odbioru budynku.

Harmonogram budowy należy korygować na bieżąco, zaznaczając rzeczywisty postęp prac i wszystkie opóźnienia wpływające na terminową realizację inwestycji. Egzemplarz harmonogramu powinni dostać kierownik budowy, szef ekipy budowlanej oraz inspektor nadzoru.

Ile trwa budowa domu jednorodzinnego?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Przebieg prac zależy od technologii budowy, profesjonalizmu wykonawców, naszej płynności finansowej oraz organizacji robót. Jednak dobrze jest znać przynajmniej szacunkowy czas prowadzanych prac, aby móc kontrolować pracowników oraz dostarczać w odpowiednim czasie materiały budowlane.

Poniżej przedstawiamy harmonogram, który zakłada orientacyjny czas wykonania poszczególnych etapów prac przy założeniu sprawnej ekipy wykonawczej i użycia mechanicznego sprzętu. Prace etapu stanu zerowego powinny zamknąć się w około 30 dniach. Do zakończenia stanu surowego zamkniętego potrzebujemy minimum 4 miesiące.

Harmonogram budowy dla stanu zerowego:

 • wyrównanie terenu działki – 1-2 dni, w zależności od rodzaju zastosowanego sprzętu,
 • wytyczenie przez geodetę położenia domu (fundamentów) – 1 dzień,
 • zdjęcie warstwy humusu i wykonanie wykopu pod fundamenty – 1-2 dni przy użyciu sprzętu mechanicznego, kopanie ręczne może zająć tydzień,
 • ułożenie warstwy betonu podkładowego – 1 dzień,
 • deskowanie (ewentualnie) dla ław fundamentowych i ułożenie ich zbrojenia – 2-3 dni,
 • wybetonowanie ław fundamentowych – 1 dzień,
 • wykonanie przejść instalacyjnych – 1-2 dni,
 • murowanie ścian fundamentowych – po odczekaniu 1-3 dni od wykonania ław – 3-4 dni,
 • zaizolowanie poziome i pionowe przeciwwilgociowe fundamentów i termiczne ścian fundamentowych –a1-2 dni,
 • rozprowadzenie instalacji przed wylaniem płyty posadzkowej – 1 dzień,
 • obsypanie ścian gruntem z jego zagęszczeniem, z wykonaniem podłoża pod posadzkę parteru – 2-3 dni,
 • wybetonowanie płyty posadzki – 1 dzień.

Harmonogram budowy dla stanu surowego otwartego i zamkniętego:

 • izolacja pozioma ścian parteru – 1 dzień,
 • murowanie ścian nośnych zewnętrznych i wewnętrznych parteru łącznie z nadprożami – 1-2 tygodnie,
 • murowanie kominów na parterze – 2-4 dni,
 • szalowanie, zbrojenie i wybetonowanie podciągów oraz słupów – 1 tydzień,
 • szalowanie, zbrojenie wieńców i stropu nad parterem – 1-3 tygodnie,
 • wykonanie wieńców i stropu – 1-2 dni,
 • szalowanie, zbrojenie i wykonanie schodów na poddasze – 4-5 dni,
 • pielęgnacja i rozszalowanie stropu oraz schodów – 2-7 dni,
 • murowanie ścianek kolankowych i szczytowych poddasza – 4-5 dni,
 • wykonanie wieńca pod murłatę oraz (ewentualnie) słupów wzmacniających ściankę kolankową – 1-3 dni,
 • murowanie kominów na poddaszu – 2-4 dni,
 • montaż więźby dachowej po odczekaniu 14 dni – 1-2 tygodnie,
 • zaizolowanie, ocieplenie i pokrycie dachu z wykonaniem obróbek blacharskich – 1 tydzień,
 • montaż okien, drzwi wejściowych, balkonowych i garażowych – 3-7 dni,
 • wzniesienie ścian działowych – 1-2 tygodnie.

© 2014 Grupa PSB Handel S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.