Malujemy drzewa na biało

Jeżeli nie pobieliliśmy drzew owocowych w grudniu lub zrobiliśmy to niezbyt dokładnie i wapno zostało spłukane, powinniśmy jak najszybciej ponownie pokryć pnie i nasady gałęzi roztworem mleka wapiennego. Nagrzewanie kory w ciągu dnia i duże spadki temperatury nocą powodują kolejno rozszerzanie się i kurczenie kory, a w efekcie pękanie niezabezpieczonych pni i przemarzanie drzew. Bielenie przeciwdziała niekorzystnym procesom, zapobiegając przy okazji chorobom grzybowym, chociaż nie zwalcza szkodników, jak sądzą niektórzy. Pamiętajmy, że styczeń jest najzimniejszym miesiącem w roku i jednocześnie porą, gdy rośliny znajdują się w stanie najgłębszego spoczynku. Bielenie wspomoże naturalny proces hartowania się roślin w czasie dużego mrozu, dzięki czemu w dobrej kondycji dotrwają do wiosny.

Roztwór sporządzamy, rozpuszczając kilogram wapna w 5 litrach wody. Do pokrywania wystarczy zwykły pędzel, warto natomiast założyć odzież ochronną, ponieważ wapno ma właściwości drażniące.

© 2014 Grupa PSB Handel S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.