Baza kontaktów

 • Beata Radek

  Beata Radek

  DYREKTOR DS. ROZWOJU

  tel.: 41 378 53 43   |  fax: 41 378 53 11

  Zakres obowiązków:

  1. Tworzenie oraz nadzór nad realizacją strategii rozwoju sieci jako elementu składowego ogólnej strategii rozwoju firmy.

  2. Zarządzanie procesem otwarć w zakresie pozyskiwania nowych lokalizacji, współpracy z Akcjonariuszami, zatwierdzania projektów oraz harmonogramów prac i kontroli kosztów związanych z procesem otwarć.

  3. Zapewnienie i wdrożenie narzędzi usprawniających proces zarządzania projektami otwarć oraz modernizacji sklepów PSB Mrówka.

  4. Zapewnienie właściwej współpracy z organami kontroli zewnętrznej w zakresie uzgodnień i odbioru jednostek po otwarciu ewentualnie po remontach.

  5. Nadzór w celu zapewnienia właściwego administrowania jednostek będących własnością Grupy PSB.

  6. Ustalanie warunków współpracy z dostawcami wyposażenia do sklepów oraz podwykonawcami prac budowlanych a także nadzór w celu zapewnienia właściwej realizacji zlecanych im projektów.

  7. Tworzenie oraz nadzór nad realizacją budżetu Grupy PSB w zakresie projektów otwarć nowych sklepów i ich modernizacją.

  8. Pomoc Akcjonariuszom w prowadzeniu negocjacji dotyczących warunków zakupu lub najmu nieruchomości.

  9. Przygotowywanie umów regulujących współprace między Akcjonariuszem i Grupą na etapie wspólnej inwestycji.

  10. Zatwierdzanie pełnego projektu programowo-przestrzennego dotyczącego lokalizacji obiektu.

  11. Zatwierdzanie planogramu blokowego regałów przygotowanych przez merchandising.

 • Piotr Świątkowski

  Piotr Świątkowski

  GŁÓWNY KOORDYNATOR DS. MERCHANDISINGU

  tel.: 41 378 53 12   |  fax: 41 378 53 11

  Zakres obowiązków:

  1. Koordynowanie projektów merchandisingowych w zakresie przygotowania pakietu kosztowego, dokumentacji merchandisingowej i nadzoru nad ich realizacją.
  2. Opracowanie nowych rozwiązań eksponowania i układania asortymentu.
  3. Opracowywanie layoutów i planogramów do nowootwieranych sklepów PSB Mrówka.
  4. Koordynacja prac przy przebudowach istniejących sklepów PSB Mrówka.
  5. Projektowanie ekspozycji artykułów promocyjnych.
  6. Projektowanie zmian asortymentowych 1 za 1 i range review (wymiana całej podgrupy asortymentowej lub danego dostawcy w regale).
  7. Weryfikacja lokalizacji terenów Akcjonariuszy.
  8. Przygotowywanie harmonogramu otwarć nowych jednostek.
  9. Koordynowanie wszystkich prac w procesie otwarcia jednostki handlowej.

 • Bogusław Gruba

  Bogusław Gruba

  KOORDYNATOR DS. MERCHANDISINGU

  tel.: 41 378 53 10   |  fax: 41 378 53 11
  tel. kom.: 692 720 823

  Zakres obowiązków:

  1. Koordynowanie projektów merchandisingowych w zakresie przygotowania pakietu kosztowego, dokumentacji merchandisingowej i nadzoru nad ich realizacją.
  2. Opracowanie nowych rozwiązań eksponowania i układania asortymentu.
  3. Opracowywanie layoutów i planogramów do nowootwieranych sklepów PSB Mrówka.
  4. Koordynacja prac przy przebudowach istniejących sklepów PSB Mrówka.
  5. Projektowanie ekspozycji artykułów promocyjnych.
  6. Projektowanie zmian asortymentowych 1 za 1 i range review (wymiana całej podgrupy asortymentowej lub danego dostawcy w regale).
  7. Weryfikacja lokalizacji terenów Akcjonariuszy.
  8. Przygotowywanie harmonogramu otwarć nowych jednostek.
  9. Koordynowanie wszystkich prac w procesie otwarcia jednostki handlowej.

 • Michał Osiecki

  Michał Osiecki

  KOORDYNATOR DS. MERCHANDISINGU

  tel.: 41 378 53 06   |  fax: 41 378 53 11
  tel. kom.: 604 553 429

  Zakres obowiązków:

  1. Koordynowanie projektów merchandisingowych w zakresie przygotowania pakietu kosztowego, dokumentacji merchandisingowej i nadzoru nad ich realizacją.
  2. Opracowanie nowych rozwiązań eksponowania i układania asortymentu.
  3. Opracowywanie layoutów i planogramów do nowootwieranych sklepów PSB Mrówka.
  4. Koordynacja prac przy przebudowach istniejących sklepów PSB Mrówka.
  5. Projektowanie ekspozycji artykułów promocyjnych.
  6. Projektowanie zmian asortymentowych 1 za 1 i range review (wymiana całej podgrupy asortymentowej lub danego dostawcy w regale).
  7. Weryfikacja lokalizacji terenów Akcjonariuszy.
  8. Przygotowywanie harmonogramu otwarć nowych jednostek.
  9. Koordynowanie wszystkich prac w procesie otwarcia jednostki handlowej.

 • Łukasz Szostak

  Łukasz Szostak

  KOORDYNATOR DS. OTWARĆ

  tel. kom.: 698 696 432

  Zakres obowiązków:

  1.  Współudział w procesie rozwoju sieci: planowanie i realizacja

       otwarć nowych sklepów PSB Mrówka.

  2.  Przygotowywanie harmonogramu otwarć nowych jednostek.

  3.  Koordynowanie wszystkich prac w procesie otwarcia jednostki

       handlowej.

  4.  Koordynowanie współpracy na linii Sklep - Centrala PSB na etapie

       towarowania nowej jednostki handlowej.

  5.  Kontrola nowo otwieranych obiektów pod kątem realizacji

       standardów sieci PSB Mrówka.

  6.  Wdrażanie nowych rozwiązań, dotyczących funkcjonowania sieci

       sklepów PSB Mrówka.

  7.  Szkolenia pracowników z nowo otwieranych jednostek.

  8.  Wprowadzenie do pracy w ramach sieci PSB Mrówka:

      -  obsługa programu iHurt;

      -  zapoznanie ze standardami cenowania;

      -  założenie i rozpoczęcie pracy na ewidencjach (przyjęć,

         rozbieżności, reklamacji etc.);

      -  wprowadzanie i marżowanie pierwszych dostaw;

      -  korzystanie z extranetu;

      -  zamówienia promocyjne, obsługa Portalu Promocyjnego;

      -  zamówienia z Centrum Logistycznego, obsługa Portalu Do

         Zamówień.

 • Monika Idzik

  Monika Idzik

  KOORDYNATOR DS. WYPOSAŻENIA

  tel.: 41 378 52 40   |  fax: 41 378 53 11

  Zakres obowiązków:

  1. Analiza ofert oraz przygotowywanie umów na zakup wyposażenia

      do modernizowanych lub nowootwieranych jednostek.

  2. Przygotowywanie projektów niestandardowego wyposażenia

      sklepów.

  3. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem dostaw wyposażenia do

      sklepu.

  4. Nadzór nad montażem wyposażenia.

  5. Analiza nowych rozwiązań wykorzystywanych przy wyposażaniu

      sklepów.

  6. Przygotowywanie projektów wizualizacji wewnętrznej i zewnętrznej

      sklepów.

 • Marcin Szumera

  Marcin Szumera

  KOORDYNATOR DS. WYPOSAŻENIA

  tel.: 41 378 54 34   |  fax: 41 378 53 11
  tel. kom.: 604 071 035

  Zakres obowiązków:

  1. Analiza ofert oraz przygotowywanie umów na zakup wyposażenia

      do modernizowanych lub nowootwieranych jednostek.

  2. Przygotowywanie projektów niestandardowego wyposażenia

      sklepów.

  3. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem dostaw wyposażenia do

      sklepu.

  4. Nadzór nad montażem wyposażenia.

  5. Analiza nowych rozwiązań wykorzystywanych przy wyposażaniu

      sklepów.

  6. Przygotowywanie projektów wizualizacji wewnętrznej i zewnętrznej

      sklepów.

 • Piotr Bielaś

  Piotr Bielaś

  KOORDYNATOR DS. PROJEKTOWANIA

  tel.: 41 378 52 48   |  fax: 41 378 53 11
  tel. kom.: 692 432 771

  Zakres obowiązków:

  Przygotowuje i koordynuje założenia do projektów zagospodarownia przestrzennego typowych projektów Mrówka dla wybranych lokalizacji.

  Przygotowuje projekty zagospodarowania przestrzennego dla sklepów MRÓWKA.

  Koordynuje adaptacje typowych projektów MRÓWKA.

 • Mariusz Tutaj

  Mariusz Tutaj

  KOORDYNATOR DS. ANALIZ I SZKOLEŃ

  tel.: 41 378 53 31   |  fax: 41 378 53 11
  tel. kom.: 692 282 337

  Zakres obowiązków:

  1. Opracowywanie analiz sprzedaży, rotacji, marży i zapasu.

  2. Prowadzenie analiz parametrów funkcjonowania jednostek handlowych oraz wyciąganie wniosków z analiz.

  3. Projektowanie i wdrażanie nowych rozwiązań, dotyczących funkcjonowania sieci sklepów PSB Mrówka.

  4. Kontrola operacyjna sklepów PSB Mrówka oraz rozliczanie promocji.

  5. Szkolenia pracowników z nowo powstających  jednostek z zakresu procedur zawartych w Operacyjnej Księdze Sklepu oraz  zarządzania sklepem przy pomocy programów Infover.

  6. Fakturowanie działań marketingowych, prac remodelingowych, audytów itp.

 • Paweł Juszcze

  Paweł Juszcze

  REGIONALNY KOORDYNATOR DS. SIECI SKLEPÓW

  tel.: 41 378 54 76   |  fax: 41 378 53 11
  tel. kom.: 698 910 579

  Zakres obowiązków:

  1. Szkolenie pracowników z noowotwieranych jednostek z zakresu

      procedur operacyjnych, zawartych w Operacyjnej Księdze Sklepu.

  2. Prowadzenie analiz parametrów funkcjonowania jednostek

      handlowych oraz wyciąganie wniosków z analiz.

  3. Projektowanie i wdrażanie nowych rozwiązań, dotyczących

      funkcjonowania sieci sklepów PSB Mrówka.

  4. Współpraca przy tworzeniu budżetu w zakresie przychodów i

      kosztów sklepów.

  5. Współtworzenie strategii w zakresie zarządzania przestrzenią w

      sklepach PSB Mrówka.

  6. Współpraca z Akcjonariuszami w zakresie optymalizacji pracy

      operacyjnej poszczególnych sklepów.

  7. Kontrola operacyjna promocji.

© 2014 Grupa PSB Handel S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.