Sklepy PSB-Mrówka - Grupa Polskie Składy Budowlane SA

Sieć składów PSB i sklepów PSB-Mrówka

Znajdź najbliższy sklep PSB-Mrówka wybierając województwo z mapy lub poniższego pola:

Aktualne promocje

Logowanie użytkownika

Użyj swojego loginu (lub adresu email) oraz hasła aby zalogować się do systemu.

Loguj

Zima 2013

zobacz »

Jesień 2013

zobacz »

Lato 2013

zobacz »

Wiosna 2013

zobacz »

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail a będziesz regularnie otrzymywać informacje o nowościach pojawiających się w serwisie.

Dodaj
Informacje o biuletynie
 
(wybierz klasyfikację)

Wszystkie porady

Papy asfaltowe specjalne 2009-05-08, Temat miesiąca

P.P.H. LEMAR Sp. z o.o.
ul. Skocka 54 Potrzanowo , 62−085 Skoki
Tel. 61 812 06 31

więcej informacji

LEMBIT NRO to papa asfaltowa wierzchniego krycia do pokryć jenowarstowych, trudno palna i nierozprzestrzeniająca ognia, którą produkuje się wg PN-EN13707:2006 i PN-EN13707:2006/A1:2007

Odporność ogniowa warstwowych przekryć dachowych.

System dachowy z zastosowaniem papy LEMBIT NRO pozwala na realizowanie przekryć dachowych w zakresie odporności ogniowej warstwowych przekryć dachowych. Badania w zakresie odporności ogniowej elementów budynku przeprowadzono dla: nośności - R, szczelności - E oraz izolacyjności - I wg. PN-EN 13501-2:2007 (U).

Papa LEMBIT NRO przeznaczona jest do wykonywania warstwy w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Papę można stosować do wykonywania nowych i renowacji starych pokryć dachowych. Ze względu na wysoką wytrzymałość oraz zdolność do wydłużenia przy rozciąganiu zaleca się stosować na izolacje narażone na działanie czynników mechanicznych.

I. Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej przekryć dachu z częścią nośną ze stalowej blachy trapezowej, przy poziomie wykorzystania dopuszczalnego obciążenia blachy według kryteriów normy PN-EN 13501-2:2007(U) dla płyt styropianowych EPS 100 o grubości co najmniej 200 mm: REI 15 i RE30 (tablica 1).
Dopuszcza się zmianę kąta nachylenia przekrycia w zakresie od 0o do 25o

System dachowy LEMBIT nr 42:

Dla przekrycia: dach z blachy trapezowej profilowanej, folia paroizolacyjna o grubości 0,2 mm, termoizolacja płyty styropianowe EPS 100-038, pokrycie z papy asfaltowej podkładowej LEMBIT OP-V70 S30 i papy wierzchniego krycia LEMBIT NRO; system przeszedł badania i posiada raport odporności ogniowej warstwowego przekrycia dachu: KLASYFIKACJA NP-713.1/A/2008/.

II. Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej przekryć dachu z częścią nośną ze stalowej blachy trapezowej, przy poziomie wykorzystania dopuszczalnego obciążenia blachy według kryteriów normy PN-EN 13501-2:2007(U) dla płyt z wełny mineralnej o gęstości 130kg/m3 i grubości: ≥80 mm dla REI 15, ≥90mm dla REI 30, ≥ 100 mm dla REI 45 (tablica 2). Dopuszcza się zmianę kąta nachylenia przekrycia w zakresie od 0o do 25o .

System dachowy LEMBIT nr 44

Dla przekrycia: dach z blachy trapezowej profilowanej, folia paroizolacyjna o grubości 0,2 mm, termoizolacja płyty z wełny mineralnej o gęstości 130kg/m3, welon szklany o gramaturze co najmniej 60g/m2, pokrycie z papy asfaltowej podkładowej LEMBIT O P-V70 S30 i papy wierzchniego krycia LEMBIT NRO; system przeszedł badania i posiada raport odporności ogniowej warstwowego przekrycia dachu : KLASYFIKACJA NR NP-713.2/A/2008/MŁ.

MOCOWANIE BLACHY (propozycja montażu):
Blachę (opiera się) mocuje się do:
1.Płatwi/belek żelbetonowych, ścian murowanych z bloków pełnych lub ścian betonowych za pomocą łączników stalowych minimum M4,5x55 mm lub gwoździ osadzonych pirotechnicznie o średnicy minimum 4,2 mm w liczbie:
• jeden łącznik w każdym zagłębieniu fali - przy rozstawie pławi do 600 cm włącznie,
• dwa łączniki w każdym zagłębieniu fali na zakładach blach na podporach oraz na podporach skrajnych - przy rozstawie pławi od 600 do 750 cm,

2.Płatwi/belek stalowych za pomocą wkrętów stalowych minimum 4,5x25 mm lub gwoździ osadzonych pirotechnicznie o średnicy minimum 4,2 mm w liczbie:
• jeden łącznik w każdym zagłębieniu fali - przy rozstawie płatwi do 600 cm włącznie,
• dwa łączniki w każdym zagłębieniu fali na zakładach blach na podporach skrajnych - przy rozstawie płatwi od 600 do 750 cm,

Po obwodzie przekrycia wykonuje się izolację ścian attyki w postaci płyt ze skalnej wełny mineralnej o grubości minimum 6 cm i gęstości co najmniej 90 kg/m3, która dochodzi do skalnej izolacji cieplnej z płyt ze skalnej wełny mineralnej oraz obróbkę blacharską w postaci kątownika 25x25 cm z blachy stalowej o grubości 0,5 mm, która mocowana jest do blachy trapezowej.
Maksymalna wartość obciążenia podwieszonego do blach trapezowych wynosi 0,37 kN/m2. Obciążenie podwieszone mocuje się za pomocą wieszaków z prętów gwintowanych o średnicy minimum 8 mm do uchwytów przykręconych do blachy trapezowej. Maksymalne obciążenie jednego wieszaka wynosi:

- 0,30 kN - przy rozstawie płatwi do 600 cm włącznie,

- 0,25 kN - przy rozstawie płatwi od 600 cm do 750 cm włącznie,


3.Płatwi / belek drewnianych za pomocą wkrętów stalowych minimum Ø5,5x55 mm w liczbie:
• jeden łącznik w każdym zagłębieniu fali - przy rozstawie płatwi do 600 cm włącznie,
• dwa łączniki w każdym zagłębieniu fali na zakładach blach na podporach skrajnych - przy rozstawie płatwi od 600 do 750 cm.

Połączenie podłużne arkuszy blach wykonuje się za pomocą wkrętów samowiercących o średnicy minimum 4,8 mm i długości minimum 16mm w rozstawie maksimum 35 cm.

Uwaga:

1.Podana klasyfikacja ogniowa dla termoizolacji z płyt styropianowych i wełny mineralnej zachowuje ważność pod warunkiem, że w rozwiązaniach warstwowych przekryć dachowych z częścią nośną z blachy trapezowej nie zostaną wykonane żadne zmiany.

2.Prace montażowe z papą LEMBIT NRO w zakresie klasyfikacji odporności ogniowej REI15 , RE20, REI30, REI45 w systemach dachowych lembit mogą odbywać się po uprzednim skontaktowaniu z działem doradztwa technicznego firmy LEMAR lub regionalnym kierownikiem sprzedaży w celu otrzymania pełnej informacji w zakresie zastosowania określonej papy. Prace te powinny być nadzorowane przez inspektora nadzoru budowlanego w zakresie montażu i inspektora ochrony przeciwpożarowej w zakresie spełnienia klasyfikacji odporności ogniowej warstwowych przekryć dachowych z izolacją cieplną z płyt styropianowych lub z wełny mineralnej.

 

Grupa Polskie Składy Budowlane SA, siedziba: Wełecz 142, 28-100 Busko Zdrój,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod nr KRS 0000015152,
NIP 655-16-40-402, kapitał zakładowy – wpłacony: 24.170.000 zł.